Danh sách sinh viên

Học kỳ
Mã sinh viên
Mã SV Họ - Tên đệm Tên Ngày sinh Mã học phần Tên học phần Tín chỉ Lớp đăng ký Trạng thái ĐK
Không có dữ liệu nào!
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd