Đơn đăng ký học lại

Đơn đăng ký học lại


20-06-2017 Văn phòng khoa dược

Những trường hợp sinh viên không đăng ký được online hoặc hết hạn đăng ký học mà muốn đăng ký học lại, sinh viên làm đơn theo mẫu nộp tại Khoa Dược  

Sinh viên tải mẫu dưới file đính kèm bên dưới 


File đính kèm (1)
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd