THÔNG BÁO VỀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019-2020

THÔNG BÁO VỀ TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HỌC KỲ HÈ NĂM HỌC 2019-2020


15-04-2020 Văn phòng khoa dược

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, THI BỔ SUNG (DANH SÁCH TỔNG HỢP XEM BÊN DƯỚI)

 

Căn cứ kế hoạch năm học 2019-2020, Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức học lại, học cải thiện điểm, thi bổ sung cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:

Tất cả sinh viên các khóa có nhu cầu học lại, học cải thiện điểm, không áp dụng đối với các học phần sinh viên học lần đầu.

Sinh viên thi bổ sung (đã có đơn xin hoãn thi) đăng kí thi bổ sung.

 1. Thời gian:

Thời gian tổ chức: Từ ngày 06/4/2020 – 12/7/2020.

Sinh viên đăng ký: Từ ngày 06/4 – 19/4/2020.

Thời gian nộp tiền học: Từ ngày 14/4 – 19/4/2020.

Thời gian học: Từ ngày 04/5 – 03/7/2020.

Thời gian thi: Từ ngày 08/7 – 12/7/2020.

 1. Học phí

Sinh viên phải nộp học phí trước khi học. Mức học phí học lại, học cải thiện thực hiện theo quy định của Nhà trường.

 1. Tổ chức thực hiện
  • Đối với sinh viên
 • Sinh viên đăng kí học lại, học cải thiện điểm, thi bổ sung tất cả các học phần chưa đạt cho Giáo viên chủ nhiệm lớp trước ngày 19/4/2020.
 • Sinh viên đóng tiền học phí qua chuyển khoản cho Phòng Tài chính – Kế toán trước khi lịch học bắt đầu.
 • Sinh viên vào website của Trường hoặc liên hệ với GVCN để biết danh sách lớp, lịch học, lịch thi.
  • Đối với Khoa và Giảng viên

- Khoa tổng hợp danh sách sinh viên theo học phần đăng ký học lại, học cải thiện, thi bổ sung gửi Phòng ĐT&QLSV duyệt danh sách sinh viên và các học phần sẽ mở.

-             Khoa phối hợp với Phòng ĐT&QLSV xếp lịch học, phân công giảng viên;

 • Đôn đốc, nhắc nhở sinh viên tham gia học tập, đóng học phí đúng hạn;
 • Giảng viên giảng dạy, chấm bài kiểm tra, bài thi theo thời gian quy đinh.
  • Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên

Là đơn vị chủ trì, đầu mối tổ chức và thực hiện kế hoạch.

Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức dạy và học.

 • Phòng Tài chính – Kế toán

Phối hợp với P. ĐT&QLSV kiểm tra học phí của sinh viên và thanh toán cho các cá nhân, đơn vị theo quy định.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên - Phòng 204, Nhà A2, Trường Đại học Phenikaa, P. Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại: 024.2212.7269                            Email: dtqlsv@phenikaa-uni.edu.vn

                       


File đính kèm (1)
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd