MẪU TỔNG HỢP VĂN BẢN BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

MẪU TỔNG HỢP VĂN BẢN BIỂU MẪU DÀNH CHO SINH VIÊN THỰC HIỆN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP


18-02-2019 Văn phòng khoa dược

STT

MS

TÊN TÀI LIỆU

GHI CHÚ

1

TN01

Mẫu đơn đăng ký làm Khóa luận tốt nghiệp

 

2

TN02

Hướng dẫn trình bày và yêu cầu đối với đề cương khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học

 

3

TN03

Hướng dẫn nhập và sắp xếp Tài liệu tham khảo

 

4

TN04

Mẫu đơn xin đổi tên đề tài khóa luận

 

5

TN05

Hướng dẫn trình bày và yêu cầu đối với Khóa luận tốt nghiệp Dược sỹ đại học

 

6

TN06

Mẫu thư mời tham gia Hội đồng bảo vệ Khóa luận

 dành cho văn phòng khoa

7

TN07

Mẫu thư mời phản biện khóa luận tốt nghiệp dược sỹ

 dành cho văn phòng khoa

8

TN08

Mẫu nhận xét Khóa luận tốt nghiệp (dành cho giáo viên hướng dẫn) 

 nộp ngoài khóa luận trước khi bảo vệ 

9

TN09

Mẫu nhận xét Khóa luận tốt nghiệp (dành cho phản biện)

 văn phòng khoa 

10

TN10

Phiếu chấm Khóa luận tốt nghiệp (dành cho ủy viên Hội đồng)

 văn phòng khoa

11

TN11

Quy định đánh giá Khóa luận tốt nghiệp

 giáo viên chấm 

12

TN12

Mẫu báo cáo sửa chữa Khóa luận tốt nghiệp sau bảo vệ

 sinh viên nộp báo cáo vào trang cuối khi đóng quyển mạ vàng nộp lại.


File đính kèm (7)
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd