MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN

MẪU ĐƠN XIN XÁC NHẬN SINH VIÊN


13-12-2018 Văn phòng khoa dược

1. Sinh viên xin xác nhận là sinh viên tại Khoa Dược - Trường Đại học Phenikaa tải mẫu đính kèm bên dưới. 

2. Điền đầy đủ thông tin xin xác nhận của Khoa Dược - Phòng 108_ Văn phòng khoa.

3. Xin xác nhận của Phòng Đào tạo và Quản lý sinh viên tại Tầng 1, Nhà A. ( Người phụ trách Thầy Vinh).


File đính kèm (1)
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd