Thời khóa biểu

Thời khóa biểu

Click chuột vào thời khóa biểu để xem thông tin chi tiết.

Mã học phần Tên học phần Bắt đầu Kết thúc Giờ bắt đầu Giờ kết thúc Phòng học Giảng viên
Hiện thời không có lớp học nào!
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd