Danh mục học phần

Mã học phần Tên học phần Thời lượng Số tín chỉ Trọng số Tên tiếng anh Chương trình
PH7602A Kiến thức chuyên ngành (GPs) 2-0-2 2 0.8 Dược Sỹ Đại Học Liên Thông Chính Quy Trung Cấp Khóa 10
PH3401A Hóa dược 3-1-2 3 0.6 Đại học chính quy chuyển tiếp từ Cao đẳng lên Đại học 2017
PH3307A Bệnh học 2-0-2 2 0.8 Chương trình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa K12LT1
PH0604A Dược lý 1 3-0-3 3 0.8 Đại học chính quy Khóa 10AB
PH3604A Kinh tế thương mại dược 2-0-2 2 0.8 Dược Sỹ Đại Học Liên Thông Chính Quy Trung Cấp Khóa 10
PH1403A Dược lâm sàng đại cương 3-0-3 3 0.8 Chương trình liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học K11
EL0222A Tiếng Anh 2 2-0-2 2 0.8 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA K12AB
PH3105A Y học quân sự 1-0-1 1 1 Chương trình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa K12LT1
PH0403A Thực vật dược 3-1-2 3 0.6 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC DƯỢC CHÍNH QUY K11
PH1201A Hóa hữu cơ 3-0-3 3 0.8 Chương trình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa K12LT1
MP7106A Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 2-0-2 2 0.8 Chương trình chuyển tiếp từ trung cấp lên đại học 2018K12D
MP7110A Tư tưởng Hồ Chí Minh 1-0-1 1 0.8 Chương trình chuyển tiếp từ trung cấp lên đại học 2018K12D
PH7102A Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lê nin 1+2 3-0-3 3 0.8 Chương trình chuyển tiếp từ trung cấp lên đại học 2018K12D
PH0503A Bệnh học 3-0-3 3 0.8 Đại học chính quy Khóa 10AB
PH5301A Dược liệu 4-1-3 4 0.6 Chương trình liên thông chính quy từ trung cấp lên đại học K11
PHTHI01 Thi tốt nghiệp 12-0-12 12 1 Dược Sỹ Đại Học Chính Quy K8
PH3505A Dược Lý 4-1-3 4 0.6 Chương trình liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học K11
MI3106A Toán xác suất thống kê 2-0-2 2 0.8 Chương trình liên thông từ Cao đẳng lên Đại học Khóa K12LT1
PH0501A Dược liệu 2 3-1-2 3 0.6 Đại học chính quy Khóa 10AB
MI0103A Toán xác suất thống kê 3-0-3 3 0.8 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA K12AB
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd