Danh sách lớp học

Học kỳ
Chương trình
Danh sách lớp học
Tên lớp Mã học phần Tên học phần ĐK tối đa Đã ĐK Tín chỉ
Không có dữ liệu nào!
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd