Danh sách đăng ký lớp

Học kỳ
Chương trình
Danh sách lớp
Mã học phần Tên học phần Tên lớp
Danh sách sinh viên
Mã SV Họ tên Lớp Trạng thái đăng ký
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd