Các môn trong chương trình đào tạo của sinh viên

Mã học phần Tên học phần Kỳ học TC ĐT Điểm CC Điểm GK Điểm TH Điểm Thi Điểm Thang 10 Điểm chữ Điểm số
Không có dữ liệu nào !
khoa dược - trường đại học Phenikaa

Địa chỉ: Phòng 107, 108, 109 nhà C2, trường Đại học Phenikaa, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: (04) 3 352 5708
Email: vanphongkhoaduoc@thanhtay.edu.vn Website: www.khoaduoc.edu.vn
Bản quyền thuộc Khoa Dược - Đại Học Phenikaa. Phát triển bởi MyHB Co,.ltd